Vefring Consulting

Sogn og Fjordane skal sanerast smått om senn, dei gamle skal pensjonerast og førarkorta skal leverast inn. Som alle kriser skapar dette moglegheiter til utvikling og endring.

Svunne slekter og faren tid, kan vere ei kime til bekymring og tap av kvalitetstid. Vi hjelpe deg å gjere bekymringa til eit verdiobjekt som aukar din kontroll og fleksibilitet. Du har kanskje allereie vurdert tenester som airBnB og tilsvarande, utan å ha teke steget heilt ut, med oppgraderingar, skatt og kvalitetssikra tilbod. Dette kan du styre sjølv, men vi tilbyr å komplementere eller utvide så du får eit godt samfunn og ekstra pensjon.

For folk som har/skal, eller vurderer å starte med utleige av deltidsbruk, hytter, bilar og fasilitetar. Så vil vi tilby fylgjande tenester på den store Bananøya (området mellom Sognefjorden og Nordfjorden).

 

  • Streifvakthald
  • Periodisk vakthald
  • Inspeksjon av infrastruktur
  • Administrasjon av reinhald
  • Hjelp med booking
  • Snørydding
  • Alarmutrykking
  • Velkomst/avreise prosess
  • Finansiering av oppgradering/utvikling av objektet
  • Koordinering av temaveker/sesong, arrangement og transport