Vefring Consulting

Ska vi sjå, «smarter than a 5th grader?», de skulle bli 10 år det. Vel, allereie når eg var 17, lærte eg at hydrogen er overalt. Bare i liten konsentrasjon og at du må komprimere den for at gassen ska kunne brukast som brennstoff. Vi kunne utvinne ammoniakk som båt fuel, men det rusta fælt og du får ein giftig usynleg gass, ikkje ei flytande væske som bensin. Vi prøvde også å lage hydrogen gass med elektrisitet, det fekk vi til, men konklusjonen va, at å brenne vatn, med masse strøm, for å få ein eksplosiv gass, det krevde meir energi enn ein fekk ut. Gassen må kraftig kjølast ned for å kunne fraktast, då den e så tynn og krev masse plass. At gassen e so potent e sjølvsagt ein risiko, men ogso at vatn e ein dyrebar ressurs i alle land unntatt Norge. Derfor verka de ille å sløse med vatn både vatn og energi. Vel ka veit eg? Nei, eg synes bare at problemområda vert feid under teppet. Har dei til dømes stogga lekkasjen i Østersjøen no?, er the Shining of Karacum (1), sløkt og plugga? Kva e dei løpende Co2 gebyra på desse? Så får eg heller skrive om at rentene på nordiske selskapsobligasjonar pushar 12-13% no, e bare kredittbyrået «Brace for impact» som sleppe billegg unna. No var det jo slik amerikanske techbankar brende seg, dei la all venturekapitalen som skulle gründast i statsobligasjonar som ralla nedover i takt med rentestiginga, eit midlartidig problem, men eit høgst reelt dersom du får bank-run og der ikkje er overflod av pengemengde lenger. Vel utifrå den vedlagte lista (2), ser det ut som suksesskriteriet er 18% mellom-til lange statspapir. 30% gromme høgrentelån. Og 40% obligasjonar som må rullast vekk frå balansen til banksjefar og direktørar innan eit halvt år. Ref. (1) https://www.advantour.com/turkmenistan/darvaza-gas-crater.htm (2) https://lt.morningstar.com/k7e9ttm9uk/snapshot/default.aspx?tab=3&SecurityToken=F00000TERV%5D2%5D1%5DFONORP%24ALL_2843&Id=F00000TERV&ClientFund=1&CurrencyId=NOK