Vefring Consulting

I denne tunge Coronastund, med regn og ferie, avtroppande- påtroppande. Sjukdom, gambling og skylappar.

Her i Vestland, det nye overformynderiet til avdelingsbyen Bergen, no Hansa- og museumsbyen.

Ja her, har debatten gått om korvidt dei utsvoltne funksjonærane i NRK somaropent har prestert eit fair bilete av tingas tilstand? Avisene har prøvd med oppølgjingsreportasjar. 

Kjernen går på kor digg kan du ha det? om ein ikkje er i den aukande klassen med permanent flexitid og stor bubil? Det viser seg at stadig fleire må køyre lenger enn langt, mellom attraksjonane, og at ein ikkje kan ete kor tid ein vil. Slik har det kanskje alltid vore. Men når dei få yrkesaktive skal ha normert arbeidstid, og løn så  må det gå ut over nåke. La oss tru at fleire prøvar å rekkje over meir på kortare tid, uavhengig av veir. La oss også tru, mange er einsame, eldre eller i små hushaldningar.

Ja det var vakkert i Wannsee òg. Ein ein stad kor folk med vasstett AFP kunne leggje ein plan. Dei mumla nok om effektive digital anbodsportalar, ferdigdesigna ferieraid som alle hadde råd til. A là cruise for traumatiserte oljearbeidarar. Nei no vart det rolls, best å runde av for kvelden, god natt!

-ja forresten, så har potetbyen Førde fått ei store nye betongtrapp ved elva, også ligge dar eit russisk establishment i hamna.