Vefring Consulting

I eit I-land med aldrande befolkning på høgde med Italia og Japan, så forventar ein kvalitet.

Men desse halvblinde, døvstumme.. finne dei bank-ID brikka? Kan dei aktivere mobil bank på ein mindre enn 18-trinns arkaisk prosess?

Hugsar dei forskjellen på Facebook, e-post, bankkort, bankkode, MinID, AID, SchibstedId etc.

Nei sjølvsagt ikkje, og sjølv med alt nedskrive så går det iball. Bytte passord haha for ein leik, verdens dårlegaste sikkerhetskonsept, gratulere.

Nett-tenester kan med det einaste forsvarlege [fingeravtrykk på mobilen], sjølv rotere passorda som brukast mellom teneste og pensjonist. For å unngå at for mange halvseriøse sankar persondata, eller fiskar etter ofte brukte passord. Så kan ein innføre skatt på brukarregister, 15kr brukar/pr månad. Då tenkjer eg vi ser konsolidering. 

Om MinId, då kan tilby 3 tjenestenivå, [akkreditert med navn], [autorisert] og ikkje minst [autentisert, anonym]

Då ville alle verdas nettproblem kuttast i 2 ved å sy inn førstnevnte eller sistnemde Id.