Vefring Consulting

Internettets utvikling

Frå å vere eit ikkje spesielt hemmeleg forsvarsprosjekt for «Total retaliation». Men brukt av forskarar som SMS liknande debattforum, har DARPA nett hatt ei rivande utvikling.

Utviklinga, både Hindenburg og strikkflyet til Avinor,sjefen som måtte naudlande i eit vatn. Går ikkje linjært oppover, den går i bukkesprang og elleville omvegar, evige ørkenvandringar og ubemerkelige aha, jaså?

Internett slik du ser det på telefonen, eller den trauste startsida på jobben, har faktisk endra seg mindre enn du trur, sidan slutten av 90 talet. Det er bare kinesarane som har funne ut at det e billegare å lage maskiner som passar, enn å produsere innhaldet sjølv.

Internett e fortsatt bare fildeling, ei tekstfil, ein fonttype, litt reklame og nokre foto. Og litt til, også endomeir, og statistikk, og sirup. Ja alt dette klarte maskinene på 90 talet og, rart?

Men når datakvoten raser ut av mobilen, og 5g mobilen går tom for batteri på ein blunk så e det vel vanskeleg å bli imponert?

Vel no har dei utviklarane som ikkje er ute etter å selje seg sjølv inn på livstid, skjønt at det er ingen grunn til å laste ned så mange nettsider så mange gongar. Det held med å få menyen 12 gongar iåret. Også sender ein bare eit pling, ping eller ding om du vil, som fortel at ja no kviler dine augo på denne menyen, så då e det rett og riktig at kelneren spring nokre runder att og fram. Når bestillinga e ferdig eller kelneren e gått, så stoggar tenesta av seg sjølv.

Det heile er basert på ein stillas filosofi, når det først er sett opp. Ja då kan handtverkarane ringast på eit avtalt telefonnummer, også kjem dei med verktøy og ressursar innanfor arbeidstida. Det høyrest så lite ut, men det har så mykje å seie i den moderne tingas internett «Internet of things».

Ein Alpefiol sensor, eit Mannen-kamera, ein undersjøisk GEO sonar. Dei brukar mindre data, batteri og kan dermed halde ut lenger, forureinar mindre, gjer det mogleg med arktiske, kroppsnære, biologiske tremålarar eller satelittbaserte instrument. Ja snart må du lade like ofte som røykvarslaren, og du får varsel in due time, medan du er på butikken.